โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

  • การตรวจวินิจฉัย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
  • การตรวจแมมโมแกรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) การตรวจแมมโมแกรมเป็นการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ สำหรับตรวจเต้านมโดยเฉพาะ เพื่อใช้วินิจฉัยหรือคัดกรอง หามะเร็งเต้านมโดยปริมาณรังสีที่ใช้มีปริมาณต่ำ มีความปลอดภัยสูงไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด

    การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ (Breast Ultrasound) เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เหมาะกับการตรวจแยกลักษณะของเนื้องอกหรือ ซีสต์ถุงน้ำในเต้านม โดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีเนื้อนมหนาแน่นหรือผู้หญิงที่ให้นมบุตร

  • การติดต่อรับบริการ
  • E-mail : info@thanyarak.com