โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • Ads Banner
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ศูนย์ถันยรักษ์ ยกเลิกการนัดหมาย / เลื่อนนัด ผ่าน Google Form ในแอปพลิเคชัน Line@
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ศูนย์ถันยรักษ์ ยกเลิกการนัดหมาย / เลื่อนนัด ผ่าน Google Form ในแอปพลิเคชัน Line@ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ศูนย์ถันยรักษ์ ยกเลิกการนัดหมาย / เลื่อนนัด ผ่าน Google Form ในแอปพลิเคชัน Line@

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถนัดตรวจ / ตรวจสอบวันนัดตรวจ / เลื่อนนัด / ยกเลิกนัด / ขอผลตรวจ ผ่าน Thanyarak Application ดาวน์โหลดใน App Store และ Google Play ค้นหาคำว่า : Thanyarak หรือ สแกน QR CODE

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม