เบอร์โทร 0-2411-5657-9

แมมโมแกรม (Mammogram)

เป็นการถ่ายภาพของเต้านม โดยใช้รังสีจำนวนน้อย สามารถทำการวินิจฉัยก้อนหรือสิ่งผิดปกติที่ผู้ป่วยเองหรือแพทย์คลำได้ การวินิจฉัยจาก Mammogram ประเภทนี้จะเรียกว่าผู้ป่วยมีอาการ Diagnostic Mammogram หรืออีกแบบใช้ในการค้นหามะเร็งซึ่งไม่สามารถคลำได้ และส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่มีอาการอะไร แบบนี้เรียกว่า Screening Mammogram

รังสีแพทย์ (Radiologist) คือ แพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางเรื่องการวินิจฉัยภาพรังสี รังสีแพทย์สามารถวินิจฉัยภาพ Mammogram ได้ว่าเต้านมของคุณเป็นปกติ หรือมีสิ่งที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็น

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค (Mammographer) คือ จะเป็นผู้จัดท่าในการถ่ายทำที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการถ่ายภาพเต้านม

การถ่ายเอกซเรย์เต้านมนั้น เต้านมจะถูกกดโดยเครื่องมือแผ่น 2 อัน การกดเต้านมนั้นมีความจำเป็น เพราะสามารถที่ถ่ายทำภาพเต้านมได้ทั้งหมด การกดท่าให้เต้านมไม่เคลื่อนไหวระหว่าถ่ายทำซึ่งเป็นผลทำให้ภาพที่ถ่ายชัดเจน คือ สามารถทำให้เนื้อเยื่อเต้านมนั้นแพร่ออกไปหากมีสิ่งผิดปกติ เช่นมะเร็งก็จะเห็นภาพชัดเจน

ปัจจุบันมีการก้าวหน้าในเทคโนโลยี ซึ่งเรียกว่า Digital Mammography ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ระบบ Detector ใหม่ ซึ่งเปลี่ยนรังสีไปเป็นระบบไฟฟ้า (Electrical Signal) แทนที่ใช้ฟิล์มเอกซเรย์เหมือนสมัยก่อน ถ้าจะเปลี่ยนก็คงเหมือนกับภาพการถ่ายรูปโดยใช้กล้องถ่ายรูปแบบ Digital แทนที่จะเป็นกล้องถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์ม

ผลดีของการทำ Mammogram เราสามารถค้นพบมะเร็งเต้านมขนาดเริ่มแรก หรือยังคลำไม่พบ มะเร็งในระยะแรกนั้นไม่มีอาการ เมื่อพบมะเร็งในระยะแรกการรักษาก็ง่ายและทำได้หลายวิธี และโอกาสที่จะหายขาดมีมากและการรอดชีวิตมีสูง ซึ่งการถ่ายโดยทำ Mammogram นั้นใช้รังสีจำนวนน้อย และไม่เหลืออยู่ในเต้านมหลังการถ่ายทำ โดยทั่วไปจำนวนรังสีที่ใช้ถ่ายทำนั้นจะประมาณ 0.1 msv ซึ่งเป็นจำนวนเปรียบเทียบได้เท่ารังสีในบรรยากาศที่เรารับอยู่ทุกวัน 3 เดือน

ทางศูนย์ถันยรักษ์แนะนำให้ถ่ายทำ Mammogram ครั้งแรกเพื่อเป็นพื้นฐานเมื่ออายุ 35 ปี เมื่ออายุ 40 ปี และแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุก 1-2 ปี