เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound

Ultrasound หรือเรียกว่า Sonography เป็นระบบการถ่ายทำโดยใช้คลื่นเสียงระดับสูง (High Frequency Sound Wave) เพื่อดูภาพภายในเต้านม เครื่องมือที่ใช้นั้นวางบนผิวหนังซึ่งส่งคลื่นเสียง และด้วยวิธีการทาง Computer จะแปรเป็นรูปภาพภายในเต้านมได้

Ultrasound นั้นมีประโยชน์มากในการช่วยวินิจฉัยหลังจากการทำ Mammogram เช่นในกรณีที่ถ่าย Mammogram แล้วพบสิ่งผิดปกติ เช่น ก้อน Ultrasound ก็จะช่วยการวินิจฉัยต่อว่าก้อนนั้นเป็นถุงน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อ ถ้าเป็นถุงน้ำ Ultrasound ก็จะช่วยในการเจาะน้ำออกจากถุงน้ำ (Cyst) ได้อย่างแม่นยำ หรือถ้าไม่ใช่ถุงน้ำ Ultrasound ก็สามารถช่วยในการวัดขนาดที่แท้จริงของก้อนที่พบ และช่วยระบุตำแหน่งของก้อนในการเจาะเพื่อมาวินิจฉัยต่อได้

ข้อสังเกต ลักษณะเนื้อเต้านมของผู้หญิงไทยมีความหนาทึบมากกว่าผู้หญิงตะวันตก การวินิจฉัยจาก Mammogram อาจจะไม่เห็นสิ่งผิดปกติทั้งหมด จึงต้องใช้ Ultrasound เข้ามาช่วยด้วย การวินิจฉัยจาก Mammogram นั้นปกติมีความแม่นยำประมาณ 85% แต่ถ้าใช้ Ultrasound เข้ามาช่วยทำให้การวินิจฉัยแม่นยำได้ถึง 95%

ปัจจุบันยังไม่แนะนำตรวจหามะเร็งเต้านมด้วย Ultrasound แทนแมมโมแกรม จะใช้ Ultrasound ในการช่วยวินิจฉัยหลังจากการทำ Mammogram และกรณีที่สตรีมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ใช้ Ultrasound ไม่ใช้ Mammogram