เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การเจาะถุงน้ำหรือการเจาะดูดเซลล์ (Fine Needle Aspiration ) (FNA)

ถุงน้ำ (Cyst) เป็นอาการที่พบมากในเต้านม โดยปกติแล้วถุงน้ำ (Single Cyst) ไม่ใช่มะเร็ง แต่บางครั้งอาจจะมีขนาดโต ทำให้มีอาการเจ็บ ผู้ป่วยวิตก รังสีแพทย์ใช้เครื่อง Ultrasound ช่วยในการเจาะ ถุงน้ำก็จะแฟบหายไป ในรายที่มีบางอย่างอยู่ภายในถุงน้ำ ก็สามารถเจาะเอาน้ำมาตรวจและใช้ FNA ช่วยในการวินิจฉัย