เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การชี้ตำแหน่งที่ผิวหนัง (Skin Mark)

ในกรณีที่ศัลยแพทย์คลำก้อนได้ รังสีแพทย์ก็สามารถตรวจตำแหน่งที่ผิดปกติ และ Mark Skin ในตำแหน่งที่ผิดปกติเพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดในตำแหน่งตรงกับตำแหน่งที่ศัลยแพทย์คลำได้