Logo Thanyarak FoundationThanyarak Foundation

  • .
  • มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองทั่วประเทศ ผ่านโครงการ ‘สืบสานและต่อยอด ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมชมรมถันยรักษ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ให้ผู้หญิงไทย พ้นภัยมะเร็งเต้านม โดย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา (ขวาสุด) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดประกวดโครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปี 2566 ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม ผ่านกิจกรรมรณรงค์สื่อสารของนักศึกษาจากชมรมถันยรักษ์ ครอบคลุมการให้ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมด้วย นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ แพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ และรองประธานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ที่ 2 จากขวา) นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ซ้ายสุด) นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักวิชาการนิเทศศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัลให้แก่ชมรมถันยรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 14 ชมรม เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

    ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ ในวันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 21.30 - 22.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37 และ HD111) และ Facebook Fanpage : Thanyarak Breast Center

    #สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม #ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
    #มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ #ทรูปลูกปัญญา
    #เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #SAVEYOURBREAST