โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • โปรโมชั่น & ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 • ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 • ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
  วันคล้ายวันประสูติ
  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี