โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • เนื่องจากแอปพลิเคชัน Thanyarak เกิดปัญหาขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก
 • เนื่องจากแอปพลิเคชัน Thanyarak เกิดปัญหาขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก

  ท่านสามารถนัดตรวจ สอบถามวันนัด ขอผลการวินิจฉัย ผ่านช่องทางอื่นๆ ดังนี้

  1. โทร. 0-2411-5657-9, 0-2412-2652-3, 0-2411-4835-6, 0-2419-4660-1

  2. Line@ : @thanyarak

  3. Facebook : Thanyarak Breast Center

  ศูนย์ถันยรักษ์ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์ถันยรักษ์จะแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน