โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

หัตถการเต้านม

  • Needle Localization
  • กรณีที่ตรวจวินิจฉัยแล้ว พบสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมาก และจำเป็นต้องผ่าตัดออก รังสีแพทย์จะเป็นผู้ปักเข็มเพื่อชี้ ตำแหน่งที่ผิดปกติให้ศัลยแพทย์ทราบ เพื่อสามารถผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกมาได้แม่นยำยิ่งขึ้น