โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

หัตถการเต้านม

  • Clip Insertion
  • เป็นการใส่ marker เข้าไปในเต้านม, ต่อมน้ำเหลือง เพื่อระบุตำแหน่งที่แพทย์ต้องการ follow up จาก mammogram หรือ ultrasound หลังจากการได้รับเคมีบำบัด หรือ เจาะชิ้นเนื้อ ตัว clip มีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ ความยาวประมาณ 2-3 mm. ทำมาจาก titanium สามารถอยู่ในร่างกายได้โดยไม่เป็นอันตราย และสามารถเข้าตรวจ MRI ได้โดยไม่มีผล กับการแปลผล