โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

หัตถการเต้านม

  • Skin mark
  • กรณีที่ศัลยแพทย์คลำก้อนได้ รังสีแพทย์ก็จะตรวจยืนยันหาตำแหน่งที่ผิดปกติ และกำหนดจุดบนผิวหนังเพื่อช่วยให้ ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดให้ตรงกับตำแหน่งที่ศัลยแพทย์คลำได้