เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การติดต่อรับบริการรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

สำหรับหน่วยงานที่สนใจจะติดต่อขอรับบริการรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ผู้จัดการศูนย์ถันยรักษ์ 0-2411-5657-9 ต่อ 201 , 202 และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ คันที่ 1 081-4136249, คันที่ 2 094-3280929

วิธีการดำเนินการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน คัดเลือกรายชื่อพนักงานที่อยู่ในวัยเสี่ยงสมควรทำ Screening Mammography (35 ปีขึ้นไป) โดยควรให้โอกาสพนักงานที่อายุมากก่อน (53 ปีลงมา)ศูนย์ถันยรักษ์จะนำรถมาให้บริการ ณ สถานที่ทำการที่กำหนด โดยจะบริการตรวจวันละ 25 คน (ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น.) แบ่งเป็นช่วงเช้า 15 คน และช่วงบ่าย 10 คน ตามรายชื่อ ทั้งนี้ หน่วยงานจะคัดเลือกและส่งรายชื่อ เพื่อยืนยันล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน

ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจ รังสีแพทย์จะแจ้งผลให้พนักงานทราบ และรวบรวมผลการตรวจประจำวัน ส่งให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ กรณีที่รังสีแพทย์แนะนำให้เจาะชิ้นเนื้อ หรือติดตามผล (Follow up) ศูนย์ถันยรักษ์จะแจ้งผลให้ฝ่ายสำนักงานแพทย์รับทราบ เพื่อ ประสานงานกับพนักงานและดำเนินการขั้นต่อไป

หมายเหตุ : ในการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงาน มีข้อตกลงตามระเบียบการขอรับบริการดังนี้หน่วยงานที่สนใจจะต้องมีผู้สนใจขอรับบริการอย่างน้อยจำนวน 25 คนต่อวัน การคิดค่าบริการจะคิดราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาเหมาจ่ายต่อคน ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ Mammogram และ Ultrasound

หน่วยงานที่รับบริการ

รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) มีหน่วยงานต่างๆ ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น

หน่วยงานภาครัฐ

• โรงพยาบาลศิริราช
• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• ศาลฎีกา
• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• กรมสรรพากร
• คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
• กระทรวงมหาดไทย
• สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
• ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
• กองบัญชาการฐานทัพเรือ
• องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
• ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• สมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
• ธนาคารกรุงไทย
• สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

หน่วยงานภาคเอกชน

• โรงพยาบาลศิริราช
• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
• โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• โรงเรียนเพลินพัฒนา
• บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
• บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
• บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
• บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
• บริษัท ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
• บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
• บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
• บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม
• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
• เครือสหพัฒน์
• บริษัท เอไอเอ จำกัด (American International Assurance Co., Ltd.) (AIA)
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัท อีสเทิร์นไชน่าแวร์ จำกัด
• บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ คันที่ 2
รายละเอียดและแผนที่สำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการที่รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ศูนย์ถันยรักษ์ ที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร