เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจวินิจฉัยในศูนย์

ทางศูนย์ถันยรักษ์ได้เปิดให้บริการเพื่อตรวจวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรโดยทีมรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านม ทีมพยาบาลและนักรังสีการแพทย์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัย นอกจากนี้ทางศูนย์ถันยรักษ์ยังได้ร่วมมือกับทีมศัลยแพทย์ของคลินิกเต้านมโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทำการรักษาและตรวจติดตามต่อเนื่องสำหรับผู้มาตรวจที่พบสิ่งผิดปกติ

การตรวจวินิจฉัยด้านเต้านมที่ให้บริการภายในศูนย์
• การตรวจแมมโมแกรมด้วยระบบดิจิตอล (Digital Mammogram)
• การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound)
• การฉีดสารทึบรังสี Ductogram
• การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่อง BSGI
• การตรวจอัลตราซาวนด์3มิติ ABUS (Automated Breast Ultrasound)
• การเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy)
• การเจาะดูดเซลล์ หรือ FNA (Fine Needle Aspiration )
• การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Localization)
• การชี้ตำแหน่งที่ผิวหนัง (Skin Mark)

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย