เบอร์โทร 0-2411-5657-9

บุคลากรของศูนย์ถันยรักษ์

ศูนย์ถันยรักษ์ คือ องค์กรที่ประกอบกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น รังสีแพทย์ พยาบาล นักรังษีแพทย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนในแต่ละส่วนงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมะเร็งเต้านมอย่างจริงจัง เพื่อนำพาผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่พระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์ถันยรักษ์