เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ร่วมบริจาคกับเรา

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการสนับสนุนในรูปเงินบริจาคทั้งจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ มูลนิธิได้นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

การให้บริการราคาพิเศษหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้มาตรวจที่มีฐานะยากจน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะให้บริการคนจนและคนรวยอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องหนึ่งที่มูลนิธิดำเนินการเพื่อสังคม

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ซึ่งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้หญิงไทยให้พ้นภัยมะเร็งเต้านม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่

1. บริจาคด้วยเช็ค (ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY)
สั่งจ่าย “มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ส่งมาที่ศูนย์ถันยรักษ์

2. บริจาคผ่านทางธนาคาร (การฝากเงินหรือโอนเงิน)
เข้าบัญชีชื่อ : มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่บัญชี : 0162666441
ธนาคารไทยพาณิชย์ : สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์

3. บริจาคด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถันยรักษ์ ในเวลาเปิดทำการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2411-5657-9 ต่อ 201, 202