โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • .
 • ตรวจแมมโมแกรมแล้ว แพทย์แนะนำให้ตรวจอัลตราซาวนด์ร่วมด้วย หมายความว่าผิดปกติใช่หรือไม่

  สำหรับผู้หญิงไทย เต้านมส่วนใหญ่มีลักษณะของเนื้อนมค่อนข้างหนาแน่น ทำให้การตรวจแมมโมแกรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตรวจพบก้อนที่ผิดปกติที่ซ่อนอยู่ได้ เนื่องจากถูกบดบังด้วยเนื้อนม รังสีแพทย์ จำเป็นต้องตรวจอัลตราซาวนด์ร่วมกับแมมโมแกรมในผู้มาตรวจบางราย เพื่อให้ได้ผลการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำยิ่งขึ้น

  ที่มา : จากสถิติของผู้มาตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์ พบผู้หญิงที่มีปริมาณต่อมน้ำนมมาก (dense breast) 77.5% และในกลุ่ม dense breast นี้ พบว่าประมาณ 20% ของมะเร็งเต้านมไม่สามารถตรวจพบได้จากภาพแมมโมแกรม

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม