โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • ถึงอากาศจะแปรปรวน แต่เต้านมเราไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • ถึงอากาศจะแปรปรวน แต่เต้านมเราไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
  .
  หมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเอง สังเกตความเปลี่ยนแปลง
  เพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว คือ การป้องกันมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุด
  .
  ชวนผู้หญิงทุกคนมาตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจํา
  รักใคร ยิ่งต้องชวน “เต้า ต้อง ตรวจ”

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม