โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • ระยะโรคของมะเร็งเต้านม (Stages of Cancer) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
 • ระยะโรคของมะเร็งเต้านม (Stages of Cancer) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

  ระยะที่ 1 ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. และยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้
  ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาด 2 - 5 ซม. และ/หรือมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกัน
  ระยะที่ 3 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันอย่างมากจนทำให้ต่อมน้ำเหลือง
  เหล่านั้นมารวมติดกันเป็นก้อนใหญ่หรือติดแน่นกับอวัยวะข้างเคียง
  ระยะที่ 4 ก้อนมะเร็งมีขนาดโตเท่าไหร่ก็ได้ แต่พบว่ามีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นของร่างกายที่อยู่ไกลออกไป เช่น กระดูก
  ปอด ตับ สมอง
  ______________________________________________

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รวบรวมข้อมูลผู้ปวยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2554 ผู้ป่วยหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 1, 2 และ 3 ทุกราย ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช และได้รับการรักษาเสริมครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ คำนวณอัตราการรอดชีวิตและอัตราการกลับเป็นซ้ำที่ 5 ปี และ 10ปี จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 3,435 ราย สำหรับมะเร็งระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะแพร่กระจาย อัตราการรอดชีวิตค่อนข้างน้อย มักเป็นไปเพื่อประคับประคองอาการ จึงไม่ได้นำมารวมในการศึกษานี้
  ____________________________________________

  อัตราการรอดชีวิต ที่ 5 ปี โดยรวมทุกระยะ = 92.1%
  ระยะที่ 1 = 97.2%
  ระยะที่ 2 = 92.1%
  ระยะที่ 3 = 83.7%

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม