เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ข่าวมูลนิธิถันยรักษ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวศูนย์ถันยรักษ์

จองสิทธิ์พร้อมเข้าตรวจสุขภาพเต้านม ที่ ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS ได้สิทธิ์ลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษ

จองสิทธิ์พร้อมเข้าตรวจสุขภาพเต้านม ที่ ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS ได้สิทธิ์ลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษ

ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมแห่งใหม่ย่านใจกลางฝั่งธนบุรี

ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมแห่งใหม่ย่านใจกลางฝั่งธนบุรี

ศูนย์ถันยรักษ์ พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ Siriraj H solutions

ศูนย์ถันยรักษ์ พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ Siriraj H solutions

ข่าวรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

ข่าวโครงการสืบสานฯ

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา