เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

บริการตรวจฟรีแก่คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงหญิงธัญญบุรี และรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง จัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเอกเรย์เต้านมให้กับสตรีด้อยโอกาส และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน ณ สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงหญิงธัญญบุรี

replicas relojes replicas paneraiเมื่อวันที่ 29 และ 31 ตุลาคม 2556 ผลการตรวจเอกเรย์จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 3 ราย และได้ให้การช่วยเหลือด้านการรักษาผ่าตัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารีในเดือนพระราชสมภพ