เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

#ข่าวดี! เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น ศูนย์ถันยรักษ์ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

 #ข่าวดี! เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น ศูนย์ถันยรักษ์ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่
บนสมาร์ทโฟนของคุณ
.
โปรดติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางของศูนย์ถันยรักษ์เร็วๆนี้นะคะ

#มูลนิธิถันยรักษ์ฯ
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม