เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

thanyarak Application

 " thanyarak Application "
รู้คิว รู้สิทธิ รู้ข่าวสาร รู้นัดหมาย
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
#ดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details...
ระบบ iOS
https://shorturl.asia/9SRCL
================
#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม