เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยจากมะเร็งเต้านม

 🌞🌞มีข่าวดีมาฝากสำหรับผู้หญิงไทยกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยจากมะเร็งเต้านม🌞🌞
เมื่อวันที่31พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมามูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ส่งตัวแทนคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย jordan fake เสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้มีนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งเต้านมของประเทศไทยให้สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนขึ้น ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการตรวจหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก โดยมี นายแพทย์อาคม  ชัยวีระวัฒนะ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ👏👏👏
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงแอดมินจะมาอัพเดทข่าวให้ทราบกันต่อไปค่ะa