เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์พยาบาล และบุคลากรมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#5ธันวาคม
#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก
# ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน