เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถันย์รักษ์ ประกาศวันหยุดเดือนธันวาคม 2565

 ศูนย์ถันย์รักษ์ ประกาศวันหยุดเดือนธันวาคม 2565

❌ วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

❌ วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

❌ วันที่ 12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

❌ วันที่ 30 ธันวาคม ครม. ประกาศเป็นวันหยุด

⛔️ ปิดให้บริการในเวลา และนอกเวลาราชการ

⛔️ ปิดให้บริการถาม ตอบ ทางไลน์ @Thanyarak

✅ เปิดบริการจองคิวออนไลน์ตามปกติ "คลิก" https://goo.gl/forms/Qn7zQA7x9oScmlmo1

✅ ดาวน์โหลด Thanyarak Application “คลิก”https://www.facebook.com/thanyarakbreastcenter/photos/a.1704084763221701/2905014113128754


🙏ขออภัยในความไม่สะดวก🙏
#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม replica handbags