เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถันยรักษ์ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์คอร์สอบรม

 📣ศูนย์ถันยรักษ์ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์คอร์สอบรม
👉 ขอเชิญรังสีแพทย์ แพทย์ผู้สนใจและนักรังสีการแพทย์ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญ ประจำปี 2566
👉 ณ ศูนย์ถันยรักษ์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
👉 ซึ่งในการอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ จากแพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ และนักรังสีการแพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยหลักการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ
👉 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญ ทุกหลักสูตรได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
------------------
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
📌โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย (Breast Imaging Boot Camp Program for Radiologists and Diagnostic Radiology Residents in Thailand)
📌โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการทำหัตถการเต้านม สำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ (Breast Intervention Boot Camp Program for Radiologists and Physicians)
📌โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการทำแมมโมแกรม สำหรับนักรังสีการแพทย์ (Mammographic Positioning Program for Technologists)
-------------------
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรได้ที่
https://sites.google.com/thanyarak.com/bootcamp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : [email protected]
☎️โทร 086-416-8860 จาสินี
-------------------
🛑 ด่วน!! รับจำนวนจำกัดนะคะ 🛑