เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ย เนื่องในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
=======
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
==========
line : @thanyarak
โทร 0-2411-5657-9
#เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST