เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมแห่งใหม่ย่านใจกลางฝั่งธนบุรี

"สุขภาพร่างกายที่ดี คือต้นทุนที่สำคัญของการใช้ชีวิต"
.
ศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS อาคาร ICS ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมแห่งใหม่ย่านใจกลางฝั่งธนบุรี
..
ภายในมีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย สำหรับผู้มาใช้บริการ พร้อมที่จอดรถภายในอาคาร เป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับผู้มาใช้บริการโดยไม่ต้องเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย rolex replica โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยววชาญเฉพาะทางด้านเต้านม ประจำศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช จะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมนี้
...
ค่าบริการ 2,900 - 3,700 บาท สามารถใช้สิทธิเบิกราชการได้
#HealthyFirst
ดูแลก่อนไม่ต้องป่วย
เข้าถึงง่ายตรง Life Style คุณ