เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โ€œ สมเด็จย่า โ€œ
ผู้ทรงก่อตั้ง relojes replicas มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#ศูนย์ถันยรักษ์ #ขอน้อมรำลึก #ตราบนิจนิรันดร์