เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ภัยมะเร็งเต้านมที่ผู้หญิงไทยควรรู้

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมแก่ผู้หญิงไทยตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งของมูลนิธิถันยรักษ์ที่เราให้ความสำคัญ วันที่ 28 สิงหาคม 2561นี้ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ได้จัดกิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้ ในหัวข้อ " ภัยมะเร็งเต้านมที่ผู้หญิงไทยควรรู้ " โดยแพทย์หญิง ลัสนรรห์ เลิศดำรงค์เดช repliche orologi รังสีแพทย์ประจำศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ และภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับพนักงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ประมาณ 50
คน อย่าลืมนะคะa
\🔥\\\🔥\"การป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด"

line : @thanyarak และ โทร 0-2411-5657-9