เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ต AF4 Flashback ให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้

 วันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัท เดอะทรีออฟดรีม จำกัด มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ต AF4 Flashback คอนเสิร์ต เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เป็นผู้รับมอบ a

line : @thanyarak และ โทร 0-2411-5657-9
www.thanyarak.or.th
a

 
 

 

 

www.replicheonline.itk