เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถันยรักษ์ "แจ้งยกเลิกส่งผลทางไปรษณีย์"

ศูนย์ถันยรักษ์
"แจ้งยกเลิกส่งผลทางไปรษณีย์"
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ศูนย์ถันยรักษ์ ยกเลิกส่งผลทางไปรษณีย์

หากต้องการผลการตรวจวินิจฉัยของศูนย์ถันยรักษ์ สามารถดาวน์โหลดผ่าน Thanyarak Application ทั้งระบบ IOS และ Android โดยสแกน QR Code ที่แนบ

"การป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด"

#saveyourbreast
#ศูนย์ถันยรักษ์