เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานถวายสมเด็จย่า ณ กระทรวงแรงงาน

   
จากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีๆ ฉะนั้นการค้นพบให้เร็วที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก หากตรวจค้นพบในระยะแรกๆสามารถหายขาดได้ สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวที่เป็นภัยร้ายต่อผู้หญิงไทยในทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานถวายสมเด็จย่า ที่ต้องการให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงแรงงาน โดยภายในงานมีบอร์ดนิทรรศการ และแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของมะเร็งเต้านมและการป้องกัน วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้มูลนิธิถันยรักษฯ ยังได้ส่งรถตรวจเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมนักรังสีเทคนิคและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่าการไปตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์มาให้บริการกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้แรงงานสตรีไทยหันมาดูแลและห่วงใยสุขภาพเต้านมของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  

line : @thanyarak และ โทร 0-2411-5657-9
www.thanyarak.or.th
#ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
#มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
#SAVEYOURBREAST
#TheBestProtectionIsEarlyDetection

replicas de relojes