เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถันยรักษ์ได้นำเจ้าหน้าที่ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่บริษัท ฟิลิปเวน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ  เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองอย่างสม่ำเสมอ  ศูนย์ถันยรักษ์ได้นำเจ้าหน้าที่ไปจัดกิจกรรม ให้ความรู้  เรื่องวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อดูแลสุขภาพเต้านมเบื้องต้น ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ที่บริษัท ฟิลิปเวน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ท่าน💪💪
line : @thanyarak และ โทร 0-2411-5657-9
#ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
#มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
#SAVEYOURBREAST
#TheBestProtectionIsEarlyDetection