เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

 📣📣กิจกรรม “รวมพลังเพื่อแม่ ทำความดีด้วยหัวใจ”orologi replica

▶️ เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทเวียนนา ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม และกลุ่มรพ.วิชัยเวช จัดงานมหากุศล “รวมพลังเพื่อแม่ ทำความดีด้วยหัวใจ” มาร่วมทำความดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เวียนนา บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท โทรคมนาคม และนายคมฤทธิ์ กวินอัครฐิติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดงานครั้งนี้

▶️ ภายในงานเรามีการส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งแผนไทย แผนจีน แผนทางเลือก นิทรรศการให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม ของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อให้ผู้หญิงไทยได้ตระหนัก เรื่องพิษภัยมะเร็งเต้านม หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง สม่ำเสมอ ในวันแม่ปีนี้ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพหญิงไทย ให้แข็งแรง จะได้ทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นหลักของสถาบันครอบครัว อันเป็นฐานรากสำคัญของคนไทย

#ตรวจมะเร็งเต้านม " รอไม่ได้ "
#ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
#มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
#SAVEYOURBREAST
#TheBestProtectionIsEarlyDetection

replicas relojes