เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก

 มะเร็งเต้านมภัยเงียบ อันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และทั่วโลก มีผู้ป่วยด้วยมะเร็งเต้านมมากกว่า  1.2 ล้านรายต่อปี 

เนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก 7 ต.ค. 
มูลนิธิถันยรักษ์ฯ audemars piguet replica ขอเชิญชวนผู้หญิงไทยทุกคนตรวจเต้านมสม่ำเสมอ ยิ่งตรวจเจอไว ยิ่งรักษาได้เร็ว
“เต้า ต้อง ตรวจ” 

ทดลองตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และขอเชิญชวน เปลี่ยน frame รูป profile ใน social media ร่วมรณรงค์วันมะเร็งเต้านมโลก  ได้ที่ :
 https://campaign.thanyarak.or.th

#วันมะเร็งเต้านมโลก #มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #ศูนย์ถันยรักษ์