เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

หยุดยั้งภัยมะเร็งเต้านม ภัยร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย 
 
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น
 
ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่บัญชี 016-2-66644-1
 
❤️ True Move H
กด*948*2525*10# โทรออก  เพื่อบริจาค 10 บาท
กด*948*2525*100# โทรออก  เพื่อบริจาค 100 บาท
 
❤️ TrueMoney Wallet สามารถบริจาคได้ทุกเครือข่าย 
https://tmn.app.link/THANYARAK02
 
#มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #มะเร็งเต้านม #truetogether