เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวมูลนิธิถันยรักษ์ >
  • ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ 'โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ' ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ 'โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ' ประจำปี ๒๕๖๕

เพราะมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย 
เพราะมะเร็งที่พบมากอันดับ ๑ ในผู้หญิง คือ ‘มะเร็งเต้านม’
เพราะการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม ‘ทำได้ด้วยตนเอง’ 
เพราะการตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากมะเร็งเต้านมได้
มูลนิธิถันยรักษ์ และกลุ่มทรู 
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ 'โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม relojes breitling imitacion ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ' ประจำปี ๒๕๖๕ 
.
เขียนโครงการตั้งชมรม ฯ และแนวทางการดำเนินงาน พร้อมคณะทำงานผู้ร่วมอุดมการณ์ไม่เกิน ๑๐ คน  สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๕
.
เอกสาร : การประกวดโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้าน
drive.google.com/file/d/1nDarTA6FE49yX3jtvsVReOxnWjEwbJqv/view

เอกสาร : รูปแบบการเขียนโครงการชมรมถันยรักษ์  ๒๕๖๕
drive.google.com/drive/folders/1I4ZWsT0WxpGLyqcBhT33NIxYNVypgd50


 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.thanyarak.or.th 
เพิ่มเติมโทร. ๐๘๙-๑๓๙-๖๐๖๔