เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการทำหัตถการเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรังสีแพทย์ และ แพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพ ความชำนาญในการทำหัตถการเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ” (Breast Intervention Boot Camp Program for Radiologists and Physicians)
ระหว่างวันที่ 11-12กรกฎาคม 2565 หรือ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบราชการของต้นสังกัด relojes rolex imitacion และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดแล้ว
 
สอบถามและสมัครลงทะเบียนได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 411 5657 ต่อ 104 หรือ 089-220-9484