เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! วันหยุด กรกฎาคม 2565

 ประกาศ!! วันหยุด กรกฎาคม 2565 
❌ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬบูชา
❌ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
❌ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
✅ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม เปิดให้บริการตามปกติ
❌ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10
❌ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
⛔ ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
⛔ ปิดให้บริการถาม ตอบ ทางไลน์ @Thanyarak
✅ เปิดบริการจองคิวออนไลน์ตามปกติ "คลิก" https://goo.gl/forms/Qn7zQA7x9oScmlmo1
🙏ขออภัยในความไม่สะดวก🙏
#ศูนย์ถันยรักษ์
#บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม
#โดยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
#โดยเครื่องอัลตราซาวนด์