เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

#ข่าวดี! เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

#ข่าวดี! เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น ศูนย์ถันยรักษ์ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่
บนสมาร์ทโฟนของคุณ
 
โปรดติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางของศูนย์ถันยรักษ์เร็วๆนี้นะคะ
 
#ตรวจเต้านมรอไม่ได้
#มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#SAVEYOURBREAST
#TheBestProtectionIsEarlyDetection