เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ ขอเชิญชวนนักศึกษา ทุกคณะ, ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมถันยรักษ์ ฯ

คุณรู้หรือไม่?
#มะเร็งเต้านม ภัยร้ายใกล้ ๆ ตัว
ที่เราทุกคนป้องกันได้..!!
.
ชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ขอเชิญชวนนักศึกษา 
ทุกคณะ, ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี  
เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมถันยรักษ์ ฯ 
โดยสมัครเป็นสมาชิกกับชมรมถันยรักษ์ ฯ
ทั้ง ๒๖ แห่งทั่วประเทศ
.
สมัครสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. 
www.thanyarak.or.th   
หรือชมรมถันยรักษ์ ฯ ทั้ง ๒๖ แห่ง 
คลิกที่นี่... https://bit.ly/3whQEFP
.
แล้วมาร่วมกันเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
พร้อมส่งต่อความรู้ และทักษะต่าง ๆ
เพื่อการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ด้วยการตรวจเต้านมอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ 
ให้กับคนในครอบครัว ชุมชน และคนในสังคมไทย
ไปพร้อม ๆ กันนะคะ ^^ 
.
#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
#มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #truetogether #csrtrue 
#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา