เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวศูนย์ถันยรักษ์ >
  • ในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ถันยรักษ์ ขอมอบสิทธิพิเศษ ตรวจเอกซเรย์เต้านม ในราคา 2,000 บาท จากปกติ 3,100 บาท สำหรับชาวมหิดลและญาติที่ไม่มีสิทธิเบิกใดๆ

ในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ถันยรักษ์ ขอมอบสิทธิพิเศษ ตรวจเอกซเรย์เต้านม ในราคา 2,000 บาท จากปกติ 3,100 บาท สำหรับชาวมหิดลและญาติที่ไม่มีสิทธิเบิกใดๆ

📣 มะเร็งเต้านม ภัยร้ายอันดับต้นของสตรีไทย การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การค้นพบให้เร็วที่สุด

เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2565 ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ถันยรักษ์ ขอมอบสิทธิพิเศษ ตรวจเอกซเรย์เต้านม ในราคา 2,000 บาท จากปกติ 3,100 บาท สำหรับชาวมหิดลและญาติที่ไม่มีสิทธิเบิกใดๆ

🎯วันนี้ - 30 กันยายน 2565

📍 เงื่อนไขการรับสิทธิ
1. สตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป และไม่มีสิทธิเบิกราชการหรือสิทธิเบิกใดๆ
2. เป็นบุคลากรของมหิดลและญาติ
3. ค่าบริการเหมาจ่ายตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ในราคาพิเศษ 2,000 บาท จากราคาปกติสูงสุด 3,100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมนอกเวลาราชการ)
4. จองสิทธิเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565
5. ไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น
6. นัดหมายการตรวจได้ที่ โทร. 0-2411-5657-9 และ ทาง line : @thanyarak

“มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้”