เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ ม.รภ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
📍ชมรมถันยรักษ์ ม.รภ.สุรินทร์
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง(/)/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง/การลงแอปพลิเคชั่น BSE.ส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ม.รภ.สุรินทร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมและการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมถันยรักษ์ repliky hodinek มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
#เต้าต้องตรวจ
#มะเร็งเต้านม
#ชมรมถันยรักษ์มรภสุรินทร์