เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 12 กันยายน 2565 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE ) นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน