เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวโครงการสืบสานฯ >
  • นักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการใช้งาน BSE Application แก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสุขภาพ ณ รพ.สต.กระทู้ และ รพ.สต. ม่าหนิก จ.ภูเก็ต

นักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการใช้งาน BSE Application แก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสุขภาพ ณ รพ.สต.กระทู้ และ รพ.สต. ม่าหนิก จ.ภูเก็ต

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 19 กันยายน 2565 นักศึกษาชมรมถันยรักษ์ kopior klockor มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการใช้งาน BSE Application แก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสุขภาพ ณ รพ.สต.กระทู้ และ รพ.สต. ม่าหนิก จ.ภูเก็ต