เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต มอบเงินเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ

บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต มอบเงินเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานเวียนนาอาสาเพื่อหญิงไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ ประธานโครงการเวียนนาอาสา และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ พนักงานของ บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต ถึงวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม บริจาคผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ โดย นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ และสนับสนุน