เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ให้กับ อสม. และประชาชน

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 30 กันยายน 2565 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ให้กับ อสม. และประชาชน บ้านโคกกุ้ง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน
#มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #ตรวจเต้านมด้วยตนเอง #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST