เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวโครงการสืบสานฯ >
  • ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม road show อบรมให้ความรู้ เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการใช้ BSE application แก่นักศึกษาและบุคลากร

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม road show อบรมให้ความรู้ เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการใช้ BSE application แก่นักศึกษาและบุคลากร

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เนื่องในสัปดาห์วันมะเร็งเต้านมสากล ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม road show อบรมให้ความรู้ เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการใช้ BSE application แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจในพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติตรวจเต้านมด้วยตนเอง และได้ร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ทั้งนี้มีนักศึกษาจากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST